Vai OCTA kļūs lētāka? Transfertcenu direktīva – ko tā nozīmēs Latvijai? Vai personas kods jāiekļauj e-parakstā? Cik droši glabāt dokumentus tikai elektroniski?  Atbildes uz šiem un citiem uzņēmumam ikdienā būtiskiem jautājumiem atradīsiet jaunajā drukātā žurnāla “iFiT” numurā!

Vienas zāles neder pilnīgi visam

Lai gan šobrīd plaši tiek runāts par ēnu ekonomiku, tās ierobežošanu un nodokļu morāles stiprināšanu, daudzi nemaz neaizdomājas par to, ka ne vienmēr būt ēnu ekonomikas zonā ir izvēle. Diezgan bieži tā ir bezcerība. Kristiānas Rancānes intervijā ar Finanšu ministrijas valsts sekretāres vietnieci nodokļu administrēšanas un ēnu ekonomikas ierobežošanas jautājumos Olgu Bogdanovu skaidri tiek iezīmēts jau padarītais un vēl plānotais.

Nodokļi par nekustamā īpašuma pārdošanu

Pirms pārdot nekustamo īpašumu, rūpīgi jāizpēta Pievienotās vērtības nodokļa likums – kuros gadījumos nodoklis maksājams, bet kuros – nē. Lai pareizi piemērotu nodokli, jāsaprot arī – kas ir un kas nav “lietots nekustamais īpašums”. Mēģinām ieviest skaidrību kopā ar Kristīni Ereli, SIA “Sorainen ZAB” vecāko nodokļu menedžeri.

PĒTĀM! Pavadzīmes un paraksti

Covid-19 pandēmijas laikā drīkstēja neparakstīt preču pavadzīmes, lai izsargātos no saslimšanas, šādas izmaiņas bija arī iestrādātas normatīvajos aktos. Vai un kādos gadījumos preču pavadzīmes drīkst neparakstīt šobrīd? Uzreiz gan jāsaka, ka atbildi līdz galam tomēr neizdevās atrast, bet turpinājums sekos. To apskatīja SIA “Abrams Business Services” valdes loceklis un atbildīgais grāmatvedis Oto Kristiāns Abrams un SIA “IF Birojs” valdes locekle un galvenā grāmatvede Dr. Oec. Ivita Faituša.

Valdes locekļa bezatlīdzības darba sekas

Mūžam aktuāls ir jautājums par tiesiskajām attiecībām starp kapitālsabiedrību un tās valdes locekli. Kādas sekas var iestāties gadījumā, ja valdes loceklim netiek noteikta atlīdzība? Analizē SIA “KPMG Law ZAB” vecākais jurists Antons Zagdajs un SIA “KPMG Baltics” vecākā projektu vadītāja Alise Papina.

Vai OCTA kļūs lētāka?

Konkurences padome 2023.gada nogalē konstatēja pārkāpumu un uzlika soda naudu biedrībai “Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs”, kura nav ievērojusi Līgumā par Eiropas Savienības darbību noteikto aizliegumu, proti, veikusi saskaņotas darbības, kā rezultātā tiek ierobežota vai kropļota konkurence. Biedrība atzinusi pieļauto pārkāpumu. Kā šis Konkurences padomes lēmums turpmāk ietekmēs apdrošināšanas tirgu? Noskaidro kopā ar Ingu Biti, SIA “Zvērinātu advokātu birojs CersJurkāns” juristi.

Dažādi labumi VID atskaitēs

Ja darbiniekam aprēķināta tikai darba alga, tad ar atskaišu iesniegšanu viss ir salīdzinoši vienkārši. Pārdomas rodas, ja darba devējs saviem darbiniekiem piešķir papildu bonusus, piemēram, apmaksā pusdienas, sporta nodarbības, transporta izdevumus, sedz mācību maksu. Šādos gadījumos rodas jautājumi, kuras summas, kad un kurā atskaitē ir jāziņo Valsts ieņēmumu dienestam. Atbildes sniedz Līga Alberliņa, praktizējoša grāmatvede, SIA “BRUTO 7” īpašniece.

Šīs un citas tēmas lasiet “iFiT” aprīļa numurā! Vairāk par abonēšanas iespējām sadaļā Abonēšana.