Atbalstīts lēmuma projekts par pasākumiem Latvijas valsts ekonomiskās sadarbības pārtraukšanai ar agresorvalstīm – Krieviju un Baltkrieviju. Deputāti tajā aicina Eiropas Savienību (ES) nekavējoties izstrādāt 14.sankciju kārtu pret Krieviju un iekļaut sankcionēto preču sarakstā arī mangāna rūdu, lai novērstu tās nonākšanu Krievijā un izmantošanu militārajā rūpniecībā, informē Saeima.

Deputāti norāda, ka ir jāuztur ES sankciju spiediens pret Krieviju, tajā skaitā, piemērojot jaunus ierobežojošus pasākumus, un ir jāsalāgo ES noteiktās sankcijas pret Baltkrieviju un Krieviju. Dokumentā arī pausts pilnīgs atbalsts Baltijas valstu muitas dienestu 2024.gada 26.janvāra paziņojumam par reģionālo pieeju, lai nodrošinātu vienotu muitas kontroli un informācijas apmaiņu ES ierobežojošo pasākumu pret Krieviju un Baltkrieviju īstenošanai.

Deputāti lēmuma projektā vērš uzmanību: lai operatīvi ierobežotu mangāna rūdas nokļūšanu Krievijā, tai nosakāms divējādas lietojamības preces statuss, kā to paredz attiecīgā ES regula. Deputāti aicina visu ES dalībvalstu valdības pieņemt atbilstošus nacionālā līmeņa lēmumus.

Deputāti aicina Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Polijas un Somijas valdības pieņemt savstarpēji koordinētu lēmumu par tranzīta liegšanu divējādās lietojamības precēm atbilstoši regulai, tādējādi novēršot preču nonākšanu militāriem gala lietojumiem vai iestrādāšanai militārās precēs, vai izmantošanai to ražošanā. Tāpat deputāti aicina minētās valstu valdības un atbildīgās institūcijas piemērot ES regulu dotās tiesības ierobežot preču tranzītu un eksportu gadījumos, kad neraksturīgi apjomi vai maršruti indicē risku, ka tiek īstenota sankciju režīma apiešana.