Komersantu rīcības apjoms, kas veicams noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā, tagad vairs nerada pārsteigumu, kā tas bija pirms gada. Pašlaik ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumu (Likums) noteikto pasākumu neesamība komersantu darbībā arvien vairāk saistīta ar apzinātu likumu prasību neievērošanu, nevis no normatīvajiem aktiem izrietošo prasību nezināšanu. Lai nodrošinātu, ka ieviestie pasākumi tiek īstenoti un sasniedz savu mērķi, nepieciešama izpratne par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas formām.

Nesamaksāto nodokļu atmazgāšana

Komersantiem joprojām nav vienotas izpratnes par pienākumu veikt aktīvu rīcību, ja viņiem pieejamas ziņas par to, ka viņu klienti iesaistīti darījumos, kas veicina izvairīšanos no nodokļiem vai nodokļu krāpšanu. Naudas atmazgāšana sarunvalodā nereti tiek saistīta tikai ar acīmredzami noziedzīgiem nodarījumiem, savukārt darījumi, kuru mērķis ir prettiesiski samazināt nodokļu slogu, paliek nepamanīti.