Novērtējot darbinieku padarīto ar lielākiem vai mazākiem labumiem, jārēķinās ne tikai ar labumu izmaksām, bet arī jānoskaidro, kādi papildu izdevumi veidosies nodokļos un vai tie neradīs uzņēmumam nodokļu risku.

Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā (UIN likums) noteikts, ka pie izdevumiem, kas nav saistīti ar saimniecisko darbību, pieskaita visus izdevumus, kas tieši nav saistīti ar nodokļa maksātāja saimniecisko darbību, tostarp nodokļa maksātāja izdevumus dalībnieku vai darbinieku atpūtai, izklaides pasākumiem u.c. labumus dalībniekiem un darbiniekiem, ja tie nav bijuši iekļauti fiziskās personas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) apliekamajā ienākumā, izņemot, ja likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (likums par IIN) šim ienākuma veidam noteikts atbrīvojums (UIN likuma 8. panta 2. daļas 1. punkts).

Tādējādi visi maksājumi vai piešķirtie labumi (piemēram, piemaksas, prēmijas, dāvanas, balvas), ko darba devējs piešķir darbiniekam, ir apliekami ar algas nodokļiem, ja vien par konkrētu maksājumu vai labumu piešķiršanu likumos nav noteikts atbrīvojums.

Aplūkosim, kādos gadījumos darbinieku prēmēšana ir iespējama, papildus nemaksājot ne UIN, ne arī algas nodokļus!