2023.gada 19.jūlijā stājās spēkā grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” (likums par NN),  kuru mērķis ir stingrāk kontrolēt būvkomersantu norēķinus ar apakšuzņēmējiem. Grozījumi paredz, ka, sākot no 2024.gada 1.jūlija, elektroniskās darba laika uzskaites sistēmā katrā būvlaukumā būs jāreģistrē un jāuzkrāj dati par iepriekšējā mēnesī samaksāto līguma summu vai tās daļu.