Digitālās ēras uzplaukumā ir grūti iedomāties uzņēmumu, kas varētu darboties bez interneta piedāvātajām iespējām. Aplūkosim tikai vienu aspektu, ko piedāvā internets un tā pieejamība, proti, reklāmu un mārketingu sociālajos tīklos, analizējot, ar kādiem nodokļu jautājumiem jārēķinās saimnieciskās darbības veicējiem, reklamējoties sociālajos tīklos.

PVN

Jāņem vērā, ka reklāmas pakalpojums ir apliekams ar pievienotās vērtības nodokli (PVN). Ja pakalpojums saņemts no Latvijas vai ārvalsts sabiedrības, kas reģistrējusies kā PVN maksātāja Latvijā, tam piemērojams Latvijas PVN. Bet kas notiek tad, ja reklāmu pērk no ārvalsts uzņēmuma (piemēram, Eiropas Savienības (ES) vai trešajā (ne ES) valstī reģistrēta uzņēmuma), kam Latvijā nav PVN numura?

Ja rēķinu saņem PVN maksātājs

Uzņēmumam, kas ir PVN maksātājs, saņemot pakalpojumu no citas dalībvalsts vai trešās valsts uzņēmuma, pašam jāaprēķina (Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) 84. panta 5. daļa) un PVN deklarācijā jāuzrāda PVN par saņemto pakalpojumu.