Pēdējā laikā sabiedrībā vērojama jauna tendence – pieaug interese par sociālajām iemaksām. Un nav nekāds brīnums! Liela daļa darba ņēmēju ir uz savas ādas izbaudījuši, ko nozīmē mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statuss brīdi, kad ir vēlēšanās saņemt slimības vai maternitātes pabalstu. Vai vēl vairāk – kādas ir sekas, ja nodokļus darba devējs nav maksājis vispār. Tāpēc šoreiz mēģināsim noskaidrot, kur tad paliek mūsu veiktās sociālās iemaksas, uz kādiem pabalstiem varam pretendēt, un visbeidzot – cik lielu pensiju nopelnīsim, godīgi samaksājot nodokļus? 

Kas ir sociālā apdrošināšana?

Likums "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (likums par VSA) nosaka, ka sociālās apdrošināšanas iemaksas tiek veiktas un sociālās apdrošināšanas pakalpojumi tiek finansēti no speciālajiem budžetiem – valsts pensiju speciālā budžeta, nodarbinātības speciālā budžeta, darba negadījumu speciālā budžeta, invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta. Speciālie budžeti tiek administrēti saskaņā ar likumu “Par budžetu un finanšu vadību”.

Katram no speciālajiem budžetiem var izveidot rezervi, kurā tiek ieskaitīts speciālā budžeta ieņēmumu pārsniegums pār sniegto sociālās apdrošināšanas pakalpojumu finansējuma summu. Katru speciālā budžeta rezervi var izlietot saskaņā ar likumu.