Ja nodokļu maksātājs nav apmierināts ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID) lēmumu, viņam ir tiesības iesniegt apstrīdēšanas iesniegumu dienesta ģenerāldirektoram. Neizmantojot iespēju apstrīdēt sev nelabvēlīgu lēmumu, nodokļu maksātājs zaudē arī tiesības nodot strīda izskatīšanu tiesai. Ja nodokļu maksātājs apstrīdēšanas stadijas ietvaros rīkojas nekorekti, viņš riskē neiegūt pozitīvu lietas atrisinājumu tiesā. Kas jāņem vērā, apstrīdot nodokļu administrācijas lēmumu?

Kā norādīts juridiskajā literatūrā, apstrīdēšanas institūtam ir vairāki uzdevumi. Pirmkārt, tas ir procesuālais instruments, kas ļauj privātpersonai samērā ātri un lēti izmantot savu tiesību aizsardzības iespēju. Otrkārt, tas nodrošina iespēju valsts pārvaldei pašai vēlreiz pārbaudīt sava lēmuma vai rīcības tiesiskumu un novērst kļūdas. Treškārt, apstrīdēšana mazina tiesu pārslodzi. Pārbaudes pasākuma ietvaros nojaušams, bet ne vienmēr līdz galam saprotams, kādas ir valsts pretenzijas un pierādījumi par personas pārkāpumiem nodokļu jomā, savukārt ar nodokļu administrācijas lēmumu personai beidzot darīts zināms iestādes oficiālais viedoklis konkrētajā jautājumā, līdz ar to privātpersona var kvalitatīvi pret to iebilst. Turklāt šajā brīdī skaidrs, kurš pārbaudes laikā izteiktais arguments noraidīts, kurš notikums atzīst par nepierādītu, kādas pretrunas paskaidrojumos u.c. pierādījumos konstatējusi iestāde. Apstrīdēšanas stadijā turpinās VID un nodokļu maksātāja līdzdarbība lietas apstākļu noskaidrošanā.