Darījumos ar nekustamo īpašumu, ja vien tā nav mūsu pamatnodarbošanās, allaž rodas virkne neskaidru jautājumu un iepriekš nenojaustu nianšu. Šoreiz, atbildot uz lasītāja iesūtītu jautājumu par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu darījumam ar nekustamo īpašumu, noskaidrojam pareizāko risinājumu!

Vaicā lasītājs

Sabiedrība, pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāja, iegādājas no fiziskas personas nekustamo īpašumu – zemi. Uz tās tiek plānots būvēt dzīvojamo māju un tad to pārdot kā nelietotu nekustamo īpašumu.

  1. Kā pareizi uzskaitīt visas izmaksas, kas būs saistītas ar mājas būvniecību?
  2. Tā kā nelietota nekustamā īpašuma pārdošana ir ar PVN apliekams darījums, vai no visiem izdevumiem, kas ir saistīti ar mājas būvniecību, sabiedrība varēs atskaitīt priekšnodokli?
  3. Vai, pārdodot māju, ar PVN jāapliek tās pārdošanas un iegādes cenu starpība?
  4. Ja sabiedrībai neizdosies māju pārdot gada laikā pēc nodošanas ekspluatācijā un tā vēlāk tiks pārdota kā lietots nekustamais īpašums, vai tad būs jāveic priekšnodokļa korekcija un jāatmaksā viss par mājas celtniecību atskaitītais priekšnodoklis?