Vai pilnvarojuma līgumam, kas piešķir personai tiesības pārstāvēt uzņēmumu un veikt darījumus tā vārdā, jābūt notariāli apstiprinātam?