Veicot darba pienākumus uzņēmumā, darbinieks saņēma pilnvaru, kas deva tiesības uzņēmuma vārdā elektroniski parakstīt un iesniegt Valsts ieņēmumu dienestam visas nepieciešamās deklarācijas. Pārtraucot darba attiecības, pilnvara netika anulēta. Vai darbinieks pats var anulēt pilnvaru, ja uzņēmums to nav izdarījis?