Kā nodrošināt prakses vietas studentiem, ņemot vērā, ka regulējums attiecībā uz mācību prakses nodrošināšanas kārtības kādu laiku nebija spēkā? Vai jaunais regulējums ietekmē jau iepriekš noslēgtos prakses līgumus?