Parādniekam nozīmēts parādu piedzinējs, kam nav izdevies ar parādnieku sazināties. Vai parādu piedzinējs drīkst sazināties ar parādnieka ģimeni vai darba vietu? Vai tādā gadījumā netiktu pārkāptas datu aizsardzības prasības?

Atbildē uzzināsi:

  • Kā jāveic personas datu iegūšana par parādnieku, ja ar to nav iespējams sazināties.
  • Kāds pamatojums nepieciešams, lai personas datu apstrāde būtu likumīga.