Līgumā noteikts, ka rēķinu par sniegto pakalpojumu klients saņems elektroniski (skenētā veidā), bet rēķins netika nosūtīts. Līgums ir parakstīts. Bet, atsaucoties uz noslēgto līgumu, klients atsakās maksāt, jo nav izpildīta vienošanās. Kurai pusei šādā gadījumā ir taisnībai?