Fiziska persona atsakās, slēdzot līgumu par pakalpojumu, norādīt personas kodu. Kā rīkoties pakalpojuma sniedzējiem? Vai un kādos gadījumos personas kods jānorāda obligāti?