Darbinieks cietis satiksmes negadījumā – gan pats, gan arī darba dators, kas ir pilnībā iznīcināts. Datora iegādes cena ir 2000 eiro. Par negadījumu ir sagatavots akts, darbinieks ir atzīts par cietušo, un kompensācija būtu jāpiedzen no avārijas izraisītāja puses. Bet šis process ievelkas, darbiniekam dators ir nepieciešamas darba pienākumu veikšanai, tāpēc jāpērk vietā jauns. Kā rīkoties darba devējam? Vai šos izdevumus var piedzīt no vainīgās puses, kas izraisījusi avāriju? Jo tā nav darbinieka vaina, lai gan tieši darbinieks ir materiāli atbildīgs par viņam izsniegtajām uzņēmuma mantiskajām vērtībām.