Kādā pasākumā, runājot ar publiskas personas (pasūtītāja) pārstāvi par problēmām, kādas pasūtītājam rodas būvniecības procesā nekvalitatīvu projektēšanas darbu dēļ, tika secināts: pasūtītājs šādā gadījumā kļūst par sava veida ķīlnieku, jo ir nepieciešams pabeigt būvdarbus, taču nekvalitatīvu projektēšanas darbu dēļ to neizdodas paveikt ne sākotnēji plānotajā termiņā, ne budžetā. Šī saruna rosināja izvērtēt, kā pasūtītājam labāk veikt iepirkumu, lai iespējami nodrošinātu būvdarbu veikšanu gan termiņā, gan atvēlētā budžeta ietvaros.

Pasūtītājs iepirkumu var veikt 2 veidos:

  • atsevišķi, t.i., atsevišķi iepērkot projektēšanas darbus un būvdarbus;
  • kopīgi, piemērojot "projektēt un būvēt" ("design and build") principu.

Īsumā aplūkosim abus iepirkumu modeļus, izvērtējot tos atbildības par projektā pieļautajām kļūdām, kā arī publisko un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma kontekstā.