Eiropas Komisija vairākkārt ir izcēlusi problēmu par lielo iepirkumu skaitu Latvijā, kuros nav piegādātāju konkurences – no visiem iepirkumiem 2020.gadā 26% gadījumos iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas vienīgajam pretendentam. Tādēļ, lai mazinātu iespēju, ka iepirkumos piedalās tikai viens pretendents, Saeima izstrādājusi grozījumus Publisko iepirkumu likumā, kas stājās spēkā 2023.gada 1.janvārī.