Nereti praksē visbiežāk konstatētais neatbilstības veids Eiropas Savienības (ES) fondu īstenotajos projektos ir tieši iepirkumu normatīvo aktu pārkāpumi. Apskatām, kādi ir galvenie neatbilstību aspekti iepirkumu plānošanas un dokumentācijas sagatavošanā, ar ko regulāri iepirkumu pārbaudēs sastopas Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA).

Raksta līdzautore: Lāsma Solima, Centrālās finanšu un līguma aģentūras Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja.

Lasot rakstu, uzzināsi:

  • Kā noteikt iepirkuma paredzamo līgumcenu.
  • Vai iepirkuma līgumā drīkst iekļaut informāciju, kas nav savstarpēji saskaņota.
  • Vai izvirzītajām iepirkuma kvalifikācijas prasībām un līguma nosacījumiem jābūt samērīgiem.