Šī gada 10.oktobrī stājās spēkā grozījumi Publisko iepirkumu likumā (likums), kas cita starpā satur vairākas tiesību normas, kas vērstas uz “nepamatoti dārgu” piedāvājumu noraidīšanu.