Ārkārtējās situācijas laikā daudz kas notiek citādi, izmaiņas skārušas arī publisko iepirkumu jomu. Vai pieļaujama procesuālo termiņu pagarināšana un nokavētu termiņu atjaunošana publiskajā iepirkumā ārkārtējās situācijas laikā?