Jau marta sākumā Saeimā pieņemti grozījumi Publisko iepirkumu likumā (PIL), paredzot nodrošināt, ka publiskajos iepirkumos var piedalīties tikai godprātīgi kandidāti un pretendenti. Izmaiņas stāsies spēkā no nākamā gada, bet ar jaunajiem pretendentu izslēgšanas pamatiem iepazīsimies jau tagad!

Lai sasniegtu PIL grozījumu mērķi, paredzēts pilnveidot noteikumus par kandidātu un pretendentu izslēgšanas iemesliem.

Galvenā problēma – negodīgie

Atbilstoši PIL grozījumu anotācijā norādītajam būtiskākā problēma publiskajos iepirkumos ir aizliegtas vienošanās jeb karteļi. Konkurences padome (KP) jau 2018. gadā norādījusi raksturīgākos konkurences uzraudzības trūkumus, izceļot iepirkumu karteļus kā vienu no konkurences vides galvenajiem riskiem.

Arī Eiropas Komisija 2019. gadā, sniedzot ziņojumu projektā "Fighting collusion in public procurement", norādījusi, ka slepenās vienošanās sen identificētas un tiek uzskatītas par galveno riska faktoru efektīvam publisko līdzekļu izlietojumam, jo šādas vienošanās palielina pasūtītāju izmaksas līdz pat 60%, salīdzinot ar cenām, kādas būtu parastos tirgus apstākļos.