Kā rīkoties publiskā iepirkuma pasūtītājam, ja tam zināma informācija, kas liek apšaubīt pretendenta spējas vai godprātību izpildīt paredzamās saistības? Līdz šim šādās situācijās nebija juridiskas iespējas atteikties slēgt līgumu ar konkrēto pretendentu, bet ar grozījumiem šo nepilnību paredzēts novērst.