Iepirkuma priekšmets ir juridiskie pakalpojumi. Paredzamā līgumcena ir līdz 42 tūkst. eiro. Līguma projektā iekļauts nosacījums, ja nepieciešams, atkārtoti slēgt iepirkuma līgumu līdz 42 tūkst. eiro. Vai, ņemot vērā paredzēto nosacījumu, t.i., nepieciešamības gadījumā atkārtoti slēgt iepirkuma līgumu, uzskatāms, ka līgumcena ir lielāka par 42 tūkst. eiro? Vai šādā situācijā iespējams piemērot sarunu procedūru? Vai informāciju par iepirkumu nepieciešams publicēt Iepirkumu uzraudzības biroja publikāciju vadības sistēmā?