Daļas starp sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībniekiem sadalītas šādi: dalībnieks A – 35% (ir arī sabiedrības valdes loceklis), dalībnieks B – 34%, dalībnieks C – 31%. Sabiedrības statūtos noteikts, ka dalībnieku lēmums par valdes locekļa ievēlēšanu, dividenžu sadali un statūtu grozījumiem ir pieņemts, ja par to nodotas 66% un vairāk no dalībnieku sapulcē pārstāvētajām balsīm. Tas nozīmē, ka jebkurā balsojumā jāsaņem pozitīva atbilde no dalībnieka A, līdz ar to bez viņa piekrišanas saskaņā ar statūtiem nav iespējams atbrīvot valdes locekli. Vai šāds statūtu noteikums ir atbilstošs Komerclikuma (KL) normām, vai tomēr jāuzskata, ka dalībnieku lēmums var tikt pieņemts ar balsu vairākumu, t.i., no 51%?