Biedrības biedri dzīvo dažādās Latvijas vietās. Ir nepieciešams, lai visi ierastos sapulcē, tādēļ valde nolemj, ka segs biedru ceļa izdevumus, kas radušies, izmantojot sabiedrisko transportu vai personīgo automašīnu. Vai biedrības valde var, izdodot rīkojumu, apmaksāt šādus ceļa izdevumus?