Kā izlemt, uz kā vārda reģistrēt preču zīmi - uzņēmuma vai tā vadītāja? Kādi ir ieguvumi un trūkumi katrā no šiem gadījumiem?

Autortiesību likuma 4.panta 1.daļa “Tiesības uz preču zīmi un šo tiesību subjekti” nosaka, ka tiesības uz preču zīmi var iegūt jebkura fiziskā vai juridiskā persona. Turklāt katrai personai var piederēt 1 vai vairākas preču zīmes. Izņēmuma tiesības uz preču zīmi var nodrošināt ar Latvijas Republikas Patentu valdē veiktu preču zīmes reģistrāciju. Savukārt saskaņā ar Autortiesību likuma 4.panta 6.daļas 1.punktu personai, uz kuras vārda preču zīme reģistrēta, ir izņēmuma tiesības aizliegt citām personām komercdarbībā izmantot jebkuru preču zīmei identisku apzīmējumu saistībā ar precēm vai pakalpojumiem, kas ir identiski precēm vai pakalpojumiem, kuriem reģistrēta preču zīme (izņēmuma tiesības).