Uzņēmuma kapitāldaļas vienādā apjomā pieder diviem dalībniekiem. Viens no viņiem neiesaistās uzņēmuma darbībā, ignorē notiekošo, līdz ar to uzņēmuma darbība faktiski ir apstājusies, jo lēmumi netiek pieņemti. Kāds varētu būt risinājums šādā gadījumā? Neaktīvais dalībnieks savas daļas pārdot atsakās.