Visiem uzņēmuma darbiniekiem piešķirtas uzņēmuma e-pasta adreses, ko veido darbinieka vārds un uzņēmuma nosaukums. Kā rīkoties pēc darba attiecību beigām? Vai bijušā darbinieka e-pastu var pāradresēt kādam citam darbiniekam, lai kāda būtiska ziņa nepaliktu nepamanīta vai nezaudētu kontaktus? Kādi datu aizsardzības aspekti jāņem vērā?