Publiskai akciju sabiedrībai nav iespējams noteikt patieso labuma guvēju, un Uzņēmumu reģistrs to arī akceptē. Taču bankas savās veidlapās šajos gadījumos kā patiesos labuma guvējus pieprasa norādīt valdes locekļus. Cik tas ir likumīgi?