Līdz ar eiro ieviešanu 2014.gadā uzņēmumiem ir jāveic izmaiņas statūtos un pamatkapitāls jāizsaka no latiem uz eiro. Par korporatīvo dokumentu atbilstību likuma prasībām primāri ir atbildīga kapitālsabiedrības valde.

Sākotnēji Komerclikums (KL) paredzēja, ka kapitālsabiedrībām pamatkapitāla un daļas (akcijas) nominālvērtība ir jāizsaka eiro līdz 30.06.2016. Tāpat, rūpīgi analizējot KL normas, varēja secināt, ka, neveicot pāreju uz eiro paredzētajā termiņā, kapitālsabiedrības statūti vairs neatbilstu KL prasībām un šis apstāklis formāli varētu būt iemesls, lai Uzņēmumu reģistrs (UR) uzsāktu procesu par kapitālsabiedrības izslēgšanu no komercreģistra.

Grozījumi KL, kas stājās spēkā 04.06.2015., situāciju mazliet vienkāršoja, jo 30.06.2016. kā strikts termiņš pamatkapitāla izteikšanai eiro tika atcelts. Tas ir vērtējams pozitīvi, jo šībrīža regulējums piešķir kapitālsabiedrības valdei salīdzinoši lielāku rīcības brīvību. Tiesa gan, pats pienākums sakārtot kapitālsabiedrības dokumentus un izteikt pamatkapitāla un daļas (akcijas) nominālvērtību eiro paliek, jautājums tikai, kurā brīdī katrai kapitālsabiedrībai to ir visizdevīgāk veikt.