Jaunās Būvniecības nozares ģenerālvienošanās 2.4.punktā paredzēta piemaksa 5% apmērā, ja būvniecībā nodarbinātais ieguvis izglītību, kas atbilst viņa veicamajai profesijai, ko apliecina profesionālās vai augstākās izglītības iestādē izsniegts izglītības dokuments. Vai šī piemaksa obligāti jāpiemēro visiem būvniecībā nodarbinātajiem, kas ieguvuši izglītību, kura atbilst veicamajai profesijai un ko apliecina profesionālās vai augstākās izglītības iestādē izsniegts izglītības dokuments?