Darbiniekam noteikta piemaksa par prombūtnē esoša darbinieka aizvietošanu. Piemaksa noteikta uz darbinieka prombūtnes laiku, un tās beigu datums paredzēts ar atsevišķu rīkojumu. Prombūtnē esošais darbinieks atgriežas darbā 4.novembrī. Vai rīkojums, kas izdots par piemaksas atcelšanu no 3.novembra, nozīmē, ka piemaksu aprēķinās arī par 3.novembri? Kā pareizāk rīkojumos norādīt datumus, lai nerastos pārpratumi, vai norādītais datums ir vai nav jāieskaita piemaksas aprēķinā?