Darbinieks izteicis vēlmi ar darba auto (menedžera auto, ko izmanto ikdienā, apciemojot klientus) izmantot arī braukšanai mājās no darba un privātiem braucieniem brīvdienās. Par to plānots slēgt vienošanos papildus darba līgumam. Cik plaši regulēt auto izmantošanas nosacījumus, piemēram, drošību uz ceļu, auto novietošanu tikai drošās un apsargātās stāvvietās utt.? Ņemot vērā, ka uz automašīnas ir uzņēmuma logo, svarīgi, lai arī brīvdienās auto uz ceļiem "uzvedas" nevainojami, nebojājot uzņēmuma tēlu. Kā to pareizāk formulēt?