Uzņēmuma iekšējie dokumenti ir papīra formātā, bet vēlamies tos pārveidot elektroniski. Kā to pareizi darīt? Piemēram, ir dokumenti, kuros ir vairāki paraksti. Vai šādā gadījumā jāsaglabā to oriģināli, kuros ir oriģinālie paraksti? Kā rīkoties?