Vai pašvaldības drīkst izdot dokumentu, kurā noteikts, ka pašvaldību iestāžu klientiem vai apmeklētājiem ir aizliegts tajās filmēt vai veikt audioierakstus? 

Atbildē skaidrots:

  • Kāds tiesības pašvaldībām ir noteiktas Pašvaldību likumā un Valsts pārvaldes iekārtas likumā?
  • Kādos gadījumos pašvaldība drīkst un kādos nedrīkst aizliegt filmēt savās telpās?
  • Vai arī komersantiem ir tādi paši noteikumi kā pāsvaldībām?