Persona, kurai pieder uzņēmums, saņem autoratlīdzību kā mantinieks. Vai autoratlīdzības mantinieks drīkst nodot savas mantinieka tiesības sev piederošam uzņēmumam?

Atbildē uzzināsi:

  • Vai saņemot mantojumu, mantinieks var brīvi ar to rīkoties pēc saviem ieskatiem.