Sabiedrība komandējumā nosūta fizisko personu, kas nav uzņēmuma darbinieks. Minētā persona ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja. Vai sabiedrība drīkst apmaksāt komandējuma izdevumus? Vai šai personai obligāti ir jāmaksā darba samaksa? Vai arī šo personu ir nepieciešams pieņemt darbā?