Vai uzņēmums var glabāt potenciālo darbinieku / kandidātu personu datus? Vai šo datu glabāšanai un apstrādei ir nepieciešama potenciālā darbinieka / kandidāta rakstiska atļauja? 

Kas jāņem vērā, ievācot atsauksmes, ja potenciālais darba devējs lūdz norādīt personu atsauksmju sniegšanai? Vai tam, lai norādītu citam uzņēmumam, piemēram, bijušā priekšnieka vārdu, uzvārdu, telefona numuru, ir jāsaņem šīs personas atļauja, lai līdz ar to uzņēmumam būtu atļauja apstrādāt šos datus? Vai potenciālais jaunais darba devējs var glabāt informāciju par personu, kura sniedza atsauksmi (piemēram, atsauksmi sniedza Jānis Bērziņš, SIA "XX" vadītājs, telefona nr. 12345678?)?

Atbilstoši regulas 2016/679 jeb Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punktam fizisko personu datu apstrāde, kas ietver arī personas datu glabāšanu, ir likumīga tikai tādā apmērā un tikai tad, ja piemērojams vismaz viens no konkrētajā regulas pantā noteiktajiem personas datu apstrādes pamatojumiem. Amata kandidātu datu apstrādes pamatojums atbilstoši regulas 6.panta 1.daļai var būt personas datu subjekta – amata kandidāta – piekrišana personas datu apstrādei vai darba devēja likumiskās intereses. Savukārt regulas preambulas 39.apsvērumā noteikts, ka personas datu glabāšanas termiņam jābūt stingri ierobežotam līdz minimumam. Tāpat atbilstoši regulas 5.panta 1.punkta e) apakšpunktam personas dati jāglabā ne ilgāk kā nepieciešams nolūkiem, kādos šos personas datus apstrādā.