Vēlos saprast, uz kāda pamata var veikt atalgojuma izmaksu sabiedrības ar ierobežotu atbildību īpašniekam – valdes priekšsēdētājam un vienīgajam valdes loceklim. Saprotu, ka uz šo amatpersonu neattiecas Darba likuma normas, bet to reglamentē Komerclikums. Tātad SIA valdes priekšsēdētājs ar lēmumu nosaka sev pats savu atalgojumu, kas grāmatvedībā tiek aprēķināta kā darba samaksa ar visiem algai piemērojamajiem nodokļiem?