Vai uzņēmuma kapitāldaļu atsavinātajam ir jāparaksta dalībnieku reģistra nodalījums gadījumā, ja viņš savas daļas dāvina citam šī uzņēmuma dalībniekam? Vai dalībnieku reģistra nodalījumu var parakstīt tikai valdes priekšsēdētājs un daļu ieguvējs?