Kā noformējami sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieku reģistra grozījumi (jauns dalībnieku reģistra nodalījums), izbeidzot darba līgumu ar darbinieku? Vai ir jāsaņem notariāli apstiprināts paraksts no daļu atsavinātāja? Kā to pareizi noformēt?