Vai distances līgumu varētu uzskatīt par apliecinājumu/vienošanos starp darījuma partneriem par dokumentu elektronisku apriti internetveikalā, ja tas minēts pirkšanas nosacījumos?