Darbiniekam ar rīkojumu tika noteikts papildu darbs ar piemaksu. Darbinieks iepazinās ar rīkojumu, piekrita tam un veica papildu pienākumus. Šobrīd darbinieks vairāk nevēlas veikt papildu darbu un saņemt piemaksu par to. Vai darbinieks var atkāpties no rīkojuma izpildes?

Atbildē uzzināsi:

  • Vai darba devējs drīkst vienpersonīgi pieņemt lēmumu par papildu darba veikšanu, nesaņemt darbinieka piekrišanu.
  • Kā noformēt un ko iekļaut vienošanā par papildu darbu.
  • Ko paredz noteikuma par papildu darba veikšanu iekļaušana darba līgumā.