Visiem uzņēmuma darbiniekiem noteikts vienāds darba laiks, tomēr viens darbinieks vēlas darbu sākt 30 minūtes agrāk, lai izvairītos no sastrēgumiem. Vai šādā gadījumā ir jāveic grozījumi darba līgumā, iekšējās darba kārtības noteikumos vai pietiek ar mutisku vienošanos? Vai darba devējs var noteikt, ka darbiniekam pusdienu pārtraukums ir 1 stundu, atkāpjoties no Darba likumā minētās pusstundas?

Atbildē uzzināsi:

  • Kādi dokumenti darba attiecībās jānoformē rakstveidā.
  • Vai darbinieks drīkst lūgt mutiskas vienošanās noslēgšanu rakstiski.
  • Cik garš pārtraukums pienākas darbiniekiem.
  • Kā darba devējam nodrošināt vienlīdzīgu tiesību principa izpildi, daļa no darbiniekiem vēlas sākt darbu ātrāk, nekā citi.