Darbiniekam pēc 1,5 gadu ilgas prombūtnes jāatgriežas darbā vasaras mēnešos, kad bērnam piešķirtais bērnudārzs ir slēgts. Adaptācijas periods bērnudārzā sākas tikai septembrī. Vai darbiniekam ir tiesības uzreiz pēc bērna kopšanas atvaļinājuma izmantot uzkrātās atvaļinājuma dienas, lai pieskatītu bērnu vasarā? Vai iesniegums par atvaļinājuma piešķiršanu darba devējam jāiesniedz vēl bērna kopšanas atvaļinājuma laikā?

Atbildē uzzināsi:

  • Kad darbiniekam, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, jāpaziņo par atgriešanos darbā.
  • Līdz kādam bērna vecumam darbiniekam ir tiesības uz atvaļinājumu vasarā.