Darbiniekam darba līgumā noteikts summētais darba laiks, un veicamais darbs nav to darbu kategorijā, kam nav iepriekš paredzams darba laiks. Vai darba līgumā ir jāparedz darba laiks – stundas nedēļā?