Vai, mainoties minimālajai algai valstī, jāveic grozījumi darba līgumā, ja darbinieks saņem minimālo algu? Vai pārējiem darbiniekiem, kuri saņem vairāk par minimālo algu, arī nepieciešams veikt grozījumus darba līgumā, palielinot tiem algu par kādu konkrētu apmēru?