Uzsākot darba attiecības, darba devējs tika informēts par blakus darba veikšanu ārpus darba laika. Līgumā netika iekļauts noteikums par darbu savienojamību. Šobrīd, mainoties uzņēmuma vadībai, tiek prasīts paskaidrojums par blakus darba veikšanu, kā arī tiek paredzēta soda nauda, jo neesot noslēgta rakstiska vienošanās par blakus darbu. Vai jaunā vadība ir tiesīga šādi rīkoties?

Atbildē uzzināsi:

  • Vai darbinieks drīkst veikt blakus darbu, ja darba līgumā vai darba koplīgumā nav ietverts blakus darba ierobežojums.
  • Kā rīkoties darbiniekam, ja darba devējs lūdz sniegt paskaidrojumu par blakus darba veikšanu.
  • Vai darba devējs drīkst ierobežot tiesības uz blakus darbu.
  • Vai darba devēja noteiktais ierobežojums ir jāpamato.