Darbinieks guvis traumu ārpus darba – sporta nodarbības laikā. Vai darba devējs var atteikties maksāt slimības lapu, ja darba līgumā nav iekļauts punkts, ka ārpus darba laika nedrīkst nodarboties ar konkrētām aktivitātēm?

Atbildē uzzināsi:

  • Kādos gadījumos darba devējam ir pienākums apmaksāt slimības lapu.
  • Kādos gadījumos darba devējs drīkst neapmaksāt vai pārtraukt slimības pabalsta izmaksu.